Τεχνικά χαρακτηριστικά

* Μήκος: 3,970m

*Πλάτος: 1,580m

* Υψος: 0,785m

*Μέγιστη ιπποδύναμη: 74kg

*Ωφ. φορτίο: 396kg

* Aρ. ατόμων: 5

*Στεγανά: 4 ανεξάρτητα

* κατηγορία σχεδίασης: C

Photo Gallery