Τεχνικά χαρακτηριστικά

*Μήκος: 3,600m

* Πλάτος: 1,470m

*Ωφελ. φορτίο: 247kg

*Άτομα: 3

*Μέγιστη Ιπποδύναμη: 25hp

*Βάρος: 130kg

*Κατηγορία σχεδίασης: C